ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Компютърно моделиране за 3 клас  

Компютърно моделиране за 3 клас 0
код: 2707
Този продукт вече не се предлага
Учителите ще се научат да създават компютърни модели на обекти, процеси и явления и да експериментират с тях. Акцентът в обучението е създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия, повторения и синхронизиране на действия, чрез визуалната среда за блоково програмиране Scratch.
Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители, които ще преподават „Компютърно моделиране“ в 3-ти клас.
Начало: 04-09-2021    
 Край:     05-09-2021    
 Форма:     Дистанционнa
Кредити: 2 бр.    
 
Учителите ще се научат да създават компютърни модели на обекти, процеси и явления и да експериментират с тях. Акцентът в обучението е създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия, повторения и синхронизиране на действия, чрез визуалната среда за блоково програмиране Scratch.
Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители, които ще преподават „Компютърно моделиране“ в 3-ти клас.