ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Запитване и подаване на документи за придобиване на IV ПКС

Документи за 4 ПКС

код: 4 PKS 2023
Консултирайте с експерт своите документи за придобиване на 4 ПКС
По всяко време можете да попълните електронния формуляр от бутон ЗАПИТВАНЕ.

Наш експерт ще прегледа документите Ви и ще се свърже с вас. По този начин получавате достатъчно време, за да отстраните евентуални нередности и да подадете коректно своите документи в регламентирания период.
Документи за участие в процедурата за придобиване на четвърта ПКС се подават от 01 юни до 31 юли на календарната година. Сесията за придобиване на четвърта ПКС се провежда по график от 15 септември до 15 ноември на съответната година, съгласно Наредба 15/22.07.19.