ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Професионално-педагогически специализации за III ПКС

Приложни аспекти на психологията в образователна среда

код: 54 50
Начало: 29.05.2021    
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
     
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.

Детско-юношеска и училищна психология

код: 5454
Начало: Ще стартира при сформиране на група
 Форма: Дистанционно синхронно    
 
Специализацията е подходяща за всички специалисти от образователната система, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.

Организация и управление на образованието

код: 5455
Начало: Ще стартира при сформиране на група
Форма:    Дистанционно синхронно

Специализацията е подходяща за директори, зам.-директори и учители, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен и да обогатят своите знания и умения за управление на образователни институции.

Организация на образователния процес в новите реалности

код: 5453
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.