Запитване и подаване на документи за придобиване на V ПКС

Документи за 5 ПКС

код: 5ПКС 2022
Консултирайте с експерт своите документи за придобиване на 5 ПКС
По всяко време можете да попълните електронния формуляр от бутон ЗАПИТВАНЕ.
Наш експерт ще прегледа документите Ви и ще се свърже с вас. По този начин получавате достатъчно време, за да отстраните евентуални нередности и да подадете коректно своите документи в регламентирания срок.
Документи за участие в процедурата за придобиване на пета ПКС се подават от 01 юни до 31 юли на календарната година. Сесията за придобиване на пета ПКС се провежда по график от 15 септември до 15 ноември на съответната година, съгласно Наредба 15/22.07.19.

Документи за 5 ПКС (чл. 58, ал.2)

код: чл58 5ПКС
Консултирайте с експерт своите документи за придобиване на 5 ПКС по чл.58, ал. 2. от Наредба 15/22.07.19.
По всяко време можете да попълните електронния формуляр от бутон ЗАПИТВАНЕ.
Наш експерт ще прегледа документите Ви и ще се свърже с вас. По този начин получавате достатъчно време, за да отстраните евентуални нередности и да подадете коректно своите документи в регламентирания срок.
Документи за участие в процедурата за придобиване на пета ПКС се подават от 01 юни до 31 юли на календарната година. Сесията за придобиване на пета ПКС се провежда по график от 15 септември до 15 ноември на съответната година, съгласно Наредба 15/22.07.19.