ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Подготвителни курсове за II ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

код: 2747
Начало: 23.10.2021
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Квалификационни кредити: 2
Предназначение: За учителите, които ще участват в процедури за придобиване на втора професионално-квалификационна степен през 2022 г.