Подготвителни курсове за II ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Педагогическа диагностика - елемент от емпиричните педагогически изследвания 2023

код: 3165
Начало: 19.02.2023 г.
Форма: Дистанционнa
Кредити: 2 броя
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения,които ще участват в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен през 2023 г.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка и придобиване на II ПКС. Обсъждат се структурата и изискванията на диагностичната процедура, която трябва да направят.