Подготвителни курсове за V ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Планиране и организация на учебния процес

код: PK5PKS
Начало: 18.02.2023 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.

Планиране и организация на учебния процес

код: PK 5 PKS
Начало: 18.03.2023 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.