За допълнителна квалификация

Аспекти на преподаване на интегралния предмет "Човекът и природата" 5. - 6. клас

код: 5463
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Човекът и природата" - 5. и 6. клас. Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Човекът и природата 5. - 6. клас".

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

код: 5464
Обучението е предназначено за учители, които преподават или ще преподават "Технологии и предприемачество". Успешно завършилите получават допълнителна квалификация "Учител по Технологии и предприемачество".

Едногодишна специализация
Начало: 13.11.2021 г. от 10.00 ч.    
Форма: Дистанционно синхронно обучение

Специална педагогика

код: 5470
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".

 Едногодишна специализация
 Начало: При сформиране на група    
 Форма:     Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски    по 375 лв., в рамките на една календарна година
 Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Информатика и информационни технологии

код: 5473
Специализацията е подходяща за всички педагогически специалисти.Успешно завършилите имат възможност да придобият допълнителна квалификация "Учител по информатика и информационни технологии".
 Едногодишна специализация
 Начало: При сформиране на група
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 375 лв., в рамките на една календарна година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране.

код: 5474
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас .
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 375 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация

Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"

код: 2022 - 1
За установяване на степента на езика и последващо включване в специализация "Чуждоезиково обучение" (английски или немски език).
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение