ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Всички статии в блога

Методика на педагогическите изследвания за студенти и учители
Автори: Галя Кожухарова, Ганчо Ганчев, Мариан Делчев Анотация: Мултимедийният учебник представя основните изисквания, характерни особености и процедури при провеждане на теоретични и емпирични педагогически изследвания. В учебника се разглеждат основни проблеми, свързани с проектирането, провеждането и оценката на педагогическите изследвания. Авторите разкриват особеностите на приложение на различни методи в научно-педагогическите разработки и ...
Наставничеството в съвременното образование
Автор: Маргарита Пенева ISBN: 978-954-350-277-6 Издателство: Астарта Анотация: Монографията „Наставничество в съвременното образование” на д-р Маргарита Славова представя цялостно и задълбочено експериментално педагогическо изследване, чиято цел е валидиране на модел за наставничество на млади новоназначени учители в образователни институции. ...
Педагогически проекции на емоционалната интелигентност
Автор: Венета Узунова ISBN: 978-954-691-083-7 Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ Анотация: Монографията е резултат от дисертационния труд на ас. д-р Венета Узунова. В нея се идентифицират педагогическите проекции на емоционалната интелигентност и пресечните точки между тези аспекти от нея, които се формират през средната училищна възраст преди всичко в семейството и в училище. ...
Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа
Автор: Даниела Кожухарова ISBN: 978-954-691-078-3 Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ Анотация: Настоящата монография е разработена на основата на дисертационно изследване, проведено в периода 2012-2017 г. В първа глава „Педагогически аспекти на мениджмънта на ученическия клас“ са разгледани основни понятия от теориите за мениджмънта, конкретизацията на понятието за образователен мениджмънт и йерархичните му равнища. ...
Взаимодействие с ромското семейство в мултикултурна образователна среда
Автор: Милена Илиева ISBN: 978-954-691-077-6 Издателство: Тракийски университет - ДИПКУ Анотация: Настоящата монография представя модел и методи за работа в мултикултурна среда, пробирани и валидизирани в над 30 проекти, в които авторът е участвал или наблюдавал като изпълнение. Те са и съобразени културално с особеностите на ромския етнос и не противоречат на ценностите и традициите, а напротив, изхождайки от палитрата и силните страни на ...