Педагогическа правоспособност

Следдипломната квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност е подходяща за специалисти с висше образование, които работят или биха желали да работят в образователна институция.

Педагогическа правоспособност

код: 5468
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно обучение