ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Подготвителни курсове за I ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Майсторски клас "Иновационни практики в образованието"

код: 2748
Предназначение: За учителите, които ще участват в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен през 2022 г.

Начало: 06.11.2021
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Квалификационни кредити: 4