ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2022-2023 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация

!!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!!

1. Учител по математика и информатика и информационни технологии
Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, които преподават или ще преподават математика в средното училище.
Квалификация: Учител по математика и информатика и информационни технологии
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1600 лв. дължими на 4 равни вноски за целия период на обучението.


2. Информатика и информационни технологии
Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, педагогика на обучението по..., технически науки, икономика.
Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1200 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


3. Компютърно моделиране и информационни технологии 1. - 4. клас
Подходяща за начални учители.
Квалификация: Учител по "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1200 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


4. Учител по математика
Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, които преподават или ще преподават математика в средното училище.
Квалификация: Учител по математика
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1200 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


5. Специална педагогика
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Ресурсен учител
Стартира: 19.02.2023 г. от 09.00 ч.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1200 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


6. Учител по "Човекът и природата" в 5. - 6. клас.
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Учител по "Човекът и природата" в 5. - 6. клас.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1200 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


7. Учител по Технологии и предприемачество
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Учител по "Технологии и предприемачество".
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1200 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


8. Входно ниво по език за включване в специализация "Чуждоезиково обучение"
За установяване на степента на езика и последващо включване в специализация "Чуждоезиково обучение" (английски или немски език).
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Цена: 50 лв.

За допълнителна информация можете да се свържете с Надежда Иванова - експерт СДК
тел. 042/ 630 102, 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.net
задвижвано
от bgERP