ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2021-2022 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация

!!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!!

1. Педагогическа правоспособност
Подходяща за специалисти, които желаят да преподават по вече придобита от тях специалност в основни и средни училища, колежи и университети.
Квалификация: Учител по...
Стартира: 16.10.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


2. Информатика и информационни технологии
Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, педагогика на обучението по..., технически науки, икономика.
Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии
Стартира: 06.11.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


3. Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране
Подходяща за начални учители.
Квалификация: Учител по "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.
Стартира: 06.11.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


4. Специална педагогика
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Ресурсен учител
Стартира: 06.11.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


5. Аспекти на преподаване на интегралния предмет "Човекът и природата" 5. - 6. клас
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Учител по "Човекът и природата" в 5. - 6. клас.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


6. Педагогика на обучението по технологии и предприемачество
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Учител по "Технологии и предприемачество".
Стартира: 13.11.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


7. Чуждоезиково обучение
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
На база входен изпит за нивото на владеене на английски или немски език се определя и продължителността на обучението.
Квалификация: Учител по "Английски език" или учител по "Немски език".
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.

За допълнителна информация можете да се свържете с Надежда Иванова - експерт СДК
тел. 042/ 630 102, 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.net