Учител по Информатика и информационни технологии  

Учител по Информатика и информационни технологии 0
код: 5503
Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, технически науки, икономика.
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно
Начин на плащане:Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, технически науки, икономика.
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно
  Начин на плащане:Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация    
  Основни дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • STEАM в обучението по Математика и Информатика и информационни технологии
  • Основи на информатиката. Операционни системи и програмно осигуряване на компютъра
  • Компютърни мрежи и услуги. Интернет
  • Компютърна текстообработка, електронни таблици и презентации
  • Компютърна графика
  • Компютърно моделиране в прогимназиален етап
  • Основи на програмирането
  • Методика на обучението по информатика и информационни технологии