ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Учител по математика  

Учител по математика 0
код: 5501
Специализацията е предназначена за учители, които преподават или ще преподават математика в средното училище. Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEАM подхода в обучението по математика.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика“.
Обучението е насочено към учители по информационни и компютърни науки, физически, технически и икономически науки.
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация     
  Основни дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • История на математиката
  • Училищен курс по алгебра
  • Училищен курс по геометрия
  • Общологически и частноматематически методи за решаване на задачи по математика
  • Методика на обучението по математика
  • Практикум за решаване на задачи от УКМ
  • STEАM в обучението по Математика и Информатика и информационни технологии