Присъствени обучения в гр. Варна с международен лектор
ДИПКУ-Стара Загора Ви предлага присъствени обучения в гр. Варна с международен лектор (с осигурен превод на български език).

Silata-na-choveshkata-kreativnost-v-situatsii-na-obezsarchenost-v-klasnata-staya-0-10ea89bc-800-png-ovoi

1.Силата на човешката креативност в ситуации на обезсърченост в класната стая
Обучението ще разгледа трудните и обезсърчаващи ситуации, пред които са изправени учители, педагогически съветници, психолози при работата си с деца/ученици и родители. Участниците ще се научат да идентифицират признаците на обезсърчаване и ще се упражнят при откриване и активиране на собствената си креативност за справяне с обезсърчаване.

Metaforata-kato-terapevtichen-podhod-za-aktiven-i-shtastliv-zhivot-0-70947f8f-800-png-3kjo
2. Метафората като терапевтичен подход за активен и щастлив живот
Обучението е практико-приложно. Доказано е, че съществува връзка между метафорите и неврокогнитивните процеси в мозъка. Познанието на метафорите, които използват клиентите, подпомага целенасоченото активиране на тези области. Обучението се фокусира върху употребата на метафорите като интервенция за различни клинични проблеми, които се срещат при работата с индивидуални клиенти, двойки, семейства в различните среди.