Специална педагогика  

Специална педагогика 0
код: 5495
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".

 Едногодишна специализация
 Начало: При сформиране на група
 Форма: Дистанционно синхронно обучение
 Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една календарна година
 Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".

   Едногодишна специализация
   Начало: При сформиране на група
   Форма: Дистанционно синхронно обучение
   Начин на плащане: Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една календарна година
   Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Основи на специалната педагогика
  • Специална психология
  • Социална психология.
  • Обучение на деца и ученици със слухови нарушения. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици със зрителни нарушения. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици с речеви нарушения. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър. Методика на обучението
  • Обучение на деца и ученици с умствени затруднения. Методика на обучението
  • Приобщаващо образование. Нормативна база
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Помощни средства и технологии за работа при деца и ученици със СОП
  • Социална стратификация и социално неравенство