ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Компютърно моделиране и информационни технологии 1. – 4. клас.  

Компютърно моделиране и информационни технологии 1. – 4. клас. 0
код: 5504
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ:Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ:Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • Основи на информатиката. Операционни системи и програмно осигуряване на компютъра
  • Компютърна текстообработка, електронни таблици и презентации
  • Компютърна графика
  • Компютърно моделиране в начален етап
  • Методика на обучението по информационни технологии
  • STEАM в обучението по Математика и информационни технологии