Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2021-2022 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация

!!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!!

1. Информатика и информационни технологии
Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, педагогика на обучението по..., технически науки, икономика.
Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


2. Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране
Подходяща за начални учители.
Квалификация: Учител по "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


3. Специална педагогика
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Ресурсен учител
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


4. Аспекти на преподаване на интегралния предмет "Човекът и природата" 5. - 6. клас
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Учител по "Човекът и природата" в 5. - 6. клас.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


5. Педагогика на обучението по технологии и предприемачество
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
Квалификация: Учител по "Технологии и предприемачество".
Стартира: 13.11.2021 г.
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


6. Чуждоезиково обучение
Подходяща за всички специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.
На база входен изпит за нивото на владеене на английски или немски език се определя и продължителността на обучението.
Квалификация: Учител по "Английски език" или учител по "Немски език".
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.

За допълнителна информация можете да се свържете с Надежда Иванова - експерт СДК
тел. 042/ 630 102, 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.net
задвижвано
от bgERP