Всички статии в блога

Класиране Национален конкурс НАШИЯТ КОЛЕДЕН ДУХ
В конкурса участват 575 групи, детски градини, класове, училища и клубове. С тях са работили 617 учители. Екипът на ДИПКУ - Стара Загора благодари за споделените емоции и практики, демонстриращи високия професионализъм на българските учители. По предложение на журито на конкурса и решение на Съвета на ДИПКУ, всички регистрирани учители ще получават и ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс за 1 или 2 квалификационни кредита. ...
Предстоящи обучения
1. Електронни ресурси за оценяване в онлайн среда Начало: 30-01-2022 Курсът представя практическата приложимост на достъпни и ангажиращи образователни инструменти като: Plikers, Kahoot, Class Dojo. Дава насоки как да се създават и предоставят на учениците различни учебни материали. Подпомага преодоляването на трудностите при оценяване: задаване на задачи и тестове на учениците в дигитална среда. ...
Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. ...
Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2021-2022 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация !!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!! 1. Информатика и информационни технологии Подходяща за специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, педагогика на обучението по..., технически науки, ...
Весели празници!
Уважаеми колеги, Екипът на ДИПКУ ще бъде в коледна ваканция в периода от 23.12.2021 до 07.01.2022 включително. Всички запитвания постъпили в този период ще бъдат обработени през януари 2022 г. Весели празници! Бъдете здрави! ...