Умения за бъдещето: Съвременни методи за съчетаване на дигитални и езикови компетентности  

Умения за бъдещето: Съвременни методи за съчетаване на дигитални и езикови компетентности 0
код: 3373
Описание: Във високотехнологичната ера изкуственият интелект е част от ежедневния ни живот и значимостта на дигиталната и лингвистичната компетентност значително се увеличава. Тези две компетентности играят важна роля в развитието на ефективни платформи с изкуствен интелект, особено такива, базирани на уеб, чрез създаването на синергия между тях.
Дигиталната компетентност включва уменията, необходими за ефективно използване на различни цифрови инструменти и технологии, обхваща разбиране на основни концепции като кодиране, анализ на данни, киберсигурност и етика на общуване във виртуална среда. От друга страна, лингвистичната компетентност се отнася до способността да се разбира, използва и анализира езика ефективно. Това включва умения в областта на комуникацията, превода и интерпретацията, но и на лингвистичния анализ.
Синергията между дигиталната и лингвистичната компетентност отваря врати за разработка на напреднали платформи с изкуствен интелект, особено на тези, базирани на уеб. Те могат да изпълняват автоматизирани задачи, свързани с езика, като превод, обработка на гласови данни, анализ на езика и генериране на текст. Освен това е възможно да се предоставят персонализирани езикови услуги, базирани на индивидуалните потребности и предпочитания на потребителите.
Предназначение: За учители по чуждоезиково обучение.
Дата на провеждане: 11-12.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 96.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
96,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС