Предстоящи онлайн обучения (май-юни)
ДИПКУ - Стара Загора Ви представя предстоящите онлайн обучения за месец май 2024 г. - юни 2024 г.

Онлайн обучения

1. STEM подходът в ДГ-пропедевтика на уменията необходими за професиите на бъдещето
Дата: 18.05.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.

2. ИКТ в образованието
Дата: 21.04.2024 г. и 12.05.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 96 лв.

3.     
Умения за бъдещето:Съвременни методи за съчетаване на дигитални и езикови компетентности

Дата: 11-12.05.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 96 лв.

4. Четири управленски рамки в помощ на училищното управление
Дата: 18.05.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

5. Медийна грамотност и критично мислене
Дата: 18.05.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.

6.     
Офис пакет-компютърна текстообработка, електронна таблица, компютърни презентации

Дата: 18-19.05.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 96 лв.

7.     
Часът на класа: Фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравното образование

Дата: 02.06.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.

8. Език и стратегия на научното писане
Дата: 08.06.2024 г.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 80 лв.