STEM подходът в ДГ-пропедевтика на уменията необходими за професиите на бъдещето  

STEM подходът в ДГ-пропедевтика на уменията необходими за професиите на бъдещето 0
код: 3394
Описание: Участниците ще се запознаят с основните компетентности и компетенции, които трябва да се формират у подрастващите в ДГ, необходими за професиите на бъдещето и ролята на STEM подхода в този процес.
Обучението предлага рамка за планиране на STEM - дейности, конкретни модели, планове и годишни програми на STE(А)M занимания в ДГ, както по време на обучаващата педагогическа ситуация, така и във времето на индивидуални игри или допълнителни дейности, в сутрешен или следобеден режим. Дават се препоръки за организиране на STEM – среда в ДГ – интериор, цветове, микроклимат, обзавеждане, дидактични материали. Показват се роботи, техните функции и значение за обогатяване и разнообразяване на STEM ситуациите, допълнителни игрови средства, LEGO конструктори и възможности за игри с тях, както и полезни сайтове и връзки за работа в STEM среда.
В края на курса, учителите ще имат придобити знания за изследователския подход, влиянието му върху формиране на конкретни умения при децата в ДГ – необходими за професиите на бъдещето. Освен знания, учителите ще имат и умения за планиране, организиране и провеждане на различни STEM дейности и програми за детската градина.
Предназначение: Курсът е подходящ за учители и други педагогически специалисти в ДГ
Дата на провеждане: 18.05.2024 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
80,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС