Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. Включвайки се в професионално-педагогическа специализация сега, те значително ще съкратят времето за придобиване на 3 ПКС.

!!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!!

1. Педагогически и технологични аспекти на STEАM - образованието в училище
Подходяща за учители по всички предмети и начални педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


2. Индивидуална психология и позитивна образователна среда
Подходяща за училищни психолози, педагогически съветници, логопеди, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, включително начални и предучилищни педагози.
Занятията се водят от утвърдени международни специалисти по индивидуална психология и български експерти в различни психотерапевтични направления. За лекторите, които не владеят български език е осигурен превод.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1275 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


3. Детско-юношеска и училищна психология
Подходяща за училищни психолози, педагогически съветници, логопеди, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, включително начални и предучилищни педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


4. Организация и управление на образованието
Подходяща за директори и заместник-директори на образователни институции, учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 1125 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


5. Организация на образователния процес в новите реалности
Подходяща за учители по всички предмети и начални педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


6. Психолого-педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна образователна среда
Подходяща за учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози, работещи в мултикултурна среда или с деца/ученици със СОП.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.


7. Приложни аспекти на психологията в образователна среда
Подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, социални работници, медиатори, учители по всички предмети, начални и предучилищни педагози.
Стартира: При сформиране на група
Продължителност: 12 месеца
Цена: 750 лв. дължими на 3 равни вноски за целия период на обучението.

За допълнителна информация можете да се свържете с Надежда Иванова - експерт СДК
тел. 042/ 630 102, 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.net