Всички статии в блога

Първото присъствено STEM обучение
След две онлайн обучения на тема „STEM обучение в детската градина – стъпка напред към бъдещето“, на 12.06.2021 г. екипът на ДИПКУ проведе и първото присъствено STEM обучение с учителите от начален и прогимназиален етап на тема „STEM обучение – същност, методи, технологии и инструменти“. Освен теоретичната основа на STEM обучението, бяха представени различни експерименти, роботите Code-a-Pillar и Mind Designer, и техните възможности за кодиране, ...
Конкурси Нощ на учените 2021
Тракийски университет, Стара Загора заедно с над 300 европейски университета за пореден път ще бъде организатор на Европейската нощ на учените 2021. Събитията ще се проведат на 24. 09. 2021 г. в Регионална библиотека “Захарий Княжески”. Имаме удоволствието да Ви поканим чрез вашите ученици да участвате в следните конкурси: Конкурс за изработване на макети: Тема: „Енергоспестяващи системи и приложение на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) ...
Mеждународно обучение на обучители на учители в рамките на проект SEEVAL
През месец юни стартира международно обучение на обучители на учители в рамките на проект Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности (SEEVAL) 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN.(https://seeval-project.eu/) Програмата включва 7 срещи, всяка от които е с продължителност от 3 часа (онлайн) водени от гост-лекторите от Университетът в Малта, Малтепе Университет, Турция, Рутгер Университет, САЩ, ...
Фестивал на знанието в Тракийски университет – Стара Загора.
На 19.05.2021 г. екипът на ДИПКУ взе участие в първия Фестивал на знанието в Тракийски университет – Стара Загора. Ас. Желязкова представи роботите Code-a-Pillar и Mind Designer, и техните възможности за кодиране, чертане на геометрични фигури и интерактивна игра с танграми. Роботизираните играчки предизвикаха голям интерес сред малките посетители на фестивала. ...
Педагогически форум 2021 г.
На 24-25.06.2021 г. ще се проведе XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, организиран от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора. Целта на форума е свързана с развитие на платформа за изяви на професионалисти от различни образователни институции, за представяне на добър опит, на кариерно и личностно развитие, на ...