ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Всички статии в блога

Конкурс на тема „Моята добра STE(A)M практика“.
В последните години STE(А)М обучението навлиза с все по-бързи темпове в българското образование, като нов подход за обучение. Чрез STE(А)М подхода се съчетават теорията и практика и учениците се подготвят за реалния живот. При редуването на присъствено обучение и обучение в ОРЕС това е един от начините, който може да спомогне за повишаване на интереса на учениците към природните науки, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката. ...
Конкурс „Моята добра практика за социално-емоционално учене“
Образователното ни пространство все повече се нуждае от ефективни подходи за провокиране на самоосъзнатост, саморегулация и просоциално поведение. Социално-емоционалното учене е неразделна част от всеки обучителен процес и от самия живот. Чрез него децата и възрастните придобиват компетентности, необходими за разбиране и управление на емоциите, поставяне и постигане на позитивни цели, изпитване и показване на емпатия към другите, изграждане и ...
Среща с д-р Везенков
Тракийски университет и Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски Университет, се включват в инициативата на Центъра за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ във връзка с "Екранната зависимост" - тема, която вълнува все повече родители, учители и специалисти... Имаме удоволствието да Ви поканим на срещата, която ще се състои на 26 април от 17.30 ч., в Аулата на Медицински Факултет при Тракийски Университет ...
Честит Великден!
...
Работна среща по проект “DigiLead”
В края на месец март, ас. Ирина Мишкова от ДИПКУ-Стара Загора при Тракийски Университет взе участие в седмична работна среща по проект “DigiLead” в гр. Атина, Гърция. По време на работната среща бяха обсъдени структурата и етапите при създаване на училищна визия и нейните цели. Дискутираха се основните предизвикателства пред училищното ръководство при изработването на плана за действие на стратегията за дигитална трансформация, както и ролята на ...