Всички статии в блога

Пожелания за 24-ти май
Приемете нашите искрени поожелания по случай Националния празник на бългасрката писменост и култура. Екипа на ДИПКУ - Стара Загора ...
Класиране Конкурс "Моята добра STE(A)M практика"
Екипът на ДИПКУ - Стара Загора благодари за споделените емоции и практики, демонстриращи високия професионализъм на българските учители. Всички регистрирани учители ще получават и ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс за 1 или 2 квалификационни кредита. Участниците ще получат ваучерите и правилата за тяхното използване на електронните си пощи. ...
Международна среща по проект SEEVAL
Международна среща по проект Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN (SEEVAL) се проведе в гр. Грац, Австрия през периода 28-29.04.2022 г. ДИПКУ, ТрУ беше представен от доц. д-р Венета Косева Узунова и ас. Вера Илиева Тодорова. По време на срещата партньорите докладваха за реализираните дейности, обсъдиха възможности по предстоящи събития и административни ...
Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“
Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на ДИПКУ 1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогика на обучението по математика (STEAM в ОМ)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един, със срок 2 м. ...
Фестивал на знанието
На 15.04.2022 г. в централната част на гр. Стара Загора, по продължението на пешеходната алея на бул. Цар Симеон Велики се проведе представяне на Тракийски университет – дейността на всички основни звена. Посетителите на шатрата на ДИПКУ, Тракийски университет имаха възможност да се запознаят с най-актуалните възможности за следдипломни квалификации за педагогически специалисти – краткотрайни и дългосрочни обучения, участие в международни ...