ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Всички статии в блога

Ваканция
Уважаеми колеги, от 29.12 до 06.01.2023 г. администрацията на ДИПКУ няма да работи. Всички плащания и регистрации за участие в курсове, следдипломни квалификации и професионално-педагогически специализации, извършени в този период, ще бъдат обработени след 9 януари 2023 г. Екипът на Департамента Ви пожелава Весели празници и Щастлива Нова година! ...
Проучване по европейски изследователстки проект SpicE
Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание възможност за участие в проучване по европейски изследователстки проект SpicE (номер 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA), финансиран по програма Еразъм +. Целта на проучването е да се разгледат нагласите на начални учители и студенти по педагогика в страните участнички в проекта, за използване на STEAM подходa в работата им и в частност при работа с деца с умерени обучителни ...
Среща с педагогическите съветници и училищните психолози във Варна
На 18 ноември 2022 г проф. д-р Галя Кожухарова и доц. д-р Венета Узунова гостуваха на педагогическите съветници и училищните психолози в община Варна. С любезната покана на дирекция "Образование и младежки дейности" методическата среща се проведе в актовата зала на СУЕО "А. С. Пушкин". Проф. д-р Г. Кожухарова представи дейността на ДИПКУ Стара Загора и текущите международни проекти. ...
Обучения с международни лектори
ДИПКУ-Стара Загора стартира серия от обучения с международни лектори (с осигурен превод на български език) Присъствено: На 07.11.2022 г. в ДИПКУ - Стара Загора и на 08.11.2022 г. в гр. Пловдив ще се проведе обучение на тема "Как да говорим с родители така, че да ни слушат" За повече информация: За Стара Загора - https://www.dipku-sz.net/A/p/Kak-da-govorim-s-roditeli-taka-che-da-ni-slushat/?PU=1 ...
Партньорска среща по проект в Малта
Университетът в Малта организира 4-та среща по проекта Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN (SEEVAL) в Малта на 6-7 октомври 2022 г. Ръководители на проекта и учители от участващите партньори от България, Гърция, Италия, Румъния и Австрия обсъдиха теми като оценка на въздействието, дейности за разпространение, както и до организационни въпроси по заключителната ...