Всички статии в блога

Началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey
Стартира нов Еразъм+ проект насочен към педагогически специалисти в начална образователна степен, деца и ученици с обучителни трудности и STEAM   На 21-22.09.2022 г. Hellenic Open University, Атина, Гърция беше домакин на началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програма ЕРАЗЪМ+ и се изпълняван от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, ...
Панорама на Тракийски университет: Университетът отваря врати за наука и изкуство в Европейската нощ на учените
ПРОГРАМА: 10:00 - 14:00: Отворени врати - STEM център (ДИПКУ); 14:00 - 18:00: Отворени врати - Ректорат: 14:00 - 16:00: Отворени врати на лаборатории в Тракийски университет; от 15:00: Представяне на иновативни дейности и научни достижения в ТрУ; Форум на университета; 16:00 - 17:00: Официално откриване и награждаване на победителите в конкурсите, ТрУ - Форум; ...
Класиране конкурси по Европейска нощ на учените 2022
Европейска нощ на учените 2022 отново и в Стара Загора на 30.09.2022 г. Тракийски университет, Стара Загора заедно с над 300 европейски университета за пореден път е организатор на Европейската нощ на учените 2022 - KTRIO-6 В рамките на проекта бяха обявени следните конкурси: 1. Конкурс за приложения “Smart city”(Умен град). 2. Конкурс за рисунка на тема “Smart city”(Умен град). ...
Кръгла маса „Продоволствената сигурност – същност, специфика, научни изследвания”.
На 26.09.22г., от 13.00 ч. в заседателната зала на Ректората на Тракийски университет, Стара Загора ще се проведе Кръгла маса на тема: „Продоволствената сигурност – същност, специфика, научни изследвания”. В обсъждането ще участват доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет, проф. д ик н Евгений Сачев, д-р Иван Миланов, проф. Владко Иванов и др. Ще бъдат разгледани основни понятия и категории на продоволствената сигурност – ...
Проучване по Teaching ADHD Children (TAC)
Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание възможност за участие в проучване, част от Европейски проект, финансиран по програма Еразъм +. Teaching ADHD Children (TAC) е европейски изследователски проект, който има за цел да предостави на учителите в началните и средните училища специално разработени интервенции за успешна подкрепа и обучение на деца със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ). Повече информация за проекта, ...