Всички статии в блога

Кръгла маса „Продоволствената сигурност – същност, специфика, научни изследвания”.
На 26.09.22г., от 13.00 ч. в заседателната зала на Ректората на Тракийски университет, Стара Загора ще се проведе Кръгла маса на тема: „Продоволствената сигурност – същност, специфика, научни изследвания”. В обсъждането ще участват доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет, проф. д ик н Евгений Сачев, д-р Иван Миланов, проф. Владко Иванов и др. Ще бъдат разгледани основни понятия и категории на продоволствената сигурност – ...
Проучване по Teaching ADHD Children (TAC)
Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание възможност за участие в проучване, част от Европейски проект, финансиран по програма Еразъм +. Teaching ADHD Children (TAC) е европейски изследователски проект, който има за цел да предостави на учителите в началните и средните училища специално разработени интервенции за успешна подкрепа и обучение на деца със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ). Повече информация за проекта, ...
Предстоящи обучения
1. Въведение в образователните невронауки.Приложение на невротехнологиите при работа с деца със СОП Начало: 08 и 09.10.2022 г. Ново обучение, което акцентира на фундаменталната роля на невропедагогиката и нейното позициониране в образованието. Обучението е в две части, като първата част дава отговор на въпросите: какъв е предметът на невропедагогиката; какво налага нуждата от практическото приложение на образователните невронауки; с какви ...
Ден на отворените врати на STEAM центъра - 09.09.2022
Уважаеми колеги, Екипът на ДИПКУ Ви кани да присъствате на Ден на отворените врати на STEAM центъра, който ще се проведе на 09.09.2022 г. от 10.00 часа. до 14.00 часа. На събитието ще бъдат показани част от технологиите, които се използват в STEAM обучението и ще бъдат обсъдени различни идеи за приложението им. Инициативата е част от Европейската нощ на учените 2022 г. (101061564 — K-TRIO) ...
БЕЗПЛАТЕН еднодневен семинар на тема "Научна комуникация и иновативно обучение"
ДИПКУ, ТрУ Ви кани на еднодневен семинар на тема "Научна комуникация и иновативно обучение". Семинарът е финансиран по проект К-Трио 2022-23 (101061564 — K-TRIO) и ще бъде воден от представители на Нов български униерситет, Фондация Наука и Софийски университет. Семинарът ще се проведе на 13.09.2022 г. в сградата на ДИПКУ, Тракийски университет - ул. Армейска 9. Участниците получават сертификат за участие по международен проект. ...