ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Всички статии в блога

График за сесия 2021
Уважаеми колеги, графикът за провеждане на събеседванията за 5 ПКС, писмените изпити за 4 ПКС и защитите за 2 и 1 ПКС е готов. Подробна информация е качена в платформата на ДИПКУ. Всеки кандидат може да провери персоналния си график, както и виртуалната зала, към която е необходимо да се присъедини в деня на изпита или защитата. За по-лесна ориентация, как да проверите своя график, вижте следните указания. ...
Страхове и тревожност при деца и ученици – БЕЗПЛАТЕН онлайн семинар с доц. д-р Марина Чибисова, Москва, Русия
МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! Очаквайте скоро следващият онлайн семинар. Семинарът е част от Европейска нощ на учените 2021 и се провежда в рамките на проект K-TRIO 5 „Учените в триъгълника на знания”, H2020-MSCA-NIGHT-2020bis-101036078, финансиран от Европейския съюз по Дейности „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020 Страховете и тревожността остават сред най-важните фактори, които могат да възпрепятстват детското когнитивното ...
Подготвителни курсове за II и I ПКС
Подготвителните курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен се организират и провеждат изцяло онлайн. Занятията са в неучебни и почивни дни. Основната им цел е да подготвят кандидатите за успешно преминаване през процедура за придобиване на съответната ПКС. Подготвителните курсове за 2 ПКС се организират и провеждат целогодишно. ...
Ваканция
Уважаеми колеги, От 7 до 22 август 2021 г. администрацията на ДИПКУ няма да работи. Всички плащания и регистрации за участие в курсове, следдипломни квалификации и професионално-педагогически специализации, извършени в този период, ще бъдат обработени след 22 август. Екипът на Департамента Ви пожелава слънчево и прохладно лято! ...
XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“
На 24.06-25.06.2021 г. се проведе XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, при засилен интерес. Първият ден онлайн учители от цялата страна споделиха добри практики в областта на образованието – от детската градина до горен училищен курс. Вторият ден в пленарната сесия взеха участие: - Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине от Литва на тема: „Роботи в ранното образование. ...