Всички статии в блога

Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. ...
Обучения с международни лектори
ДИПКУ-Стара Загора стартира серия от обучения с международни лектори (с осигурен превод на български език) Присъствено: На 07.11.2022 г. в ДИПКУ - Стара Загора и на 08.11.2022 г. в гр. Пловдив ще се проведе обучение на тема "Как да говорим с родители така, че да ни слушат" За повече информация: За Стара Загора - https://www.dipku-sz.net/A/p/Kak-da-govorim-s-roditeli-taka-che-da-ni-slushat/?PU=1 ...
Партньорска среща по проект в Малта
Университетът в Малта организира 4-та среща по проекта Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN (SEEVAL) в Малта на 6-7 октомври 2022 г. Ръководители на проекта и учители от участващите партньори от България, Гърция, Италия, Румъния и Австрия обсъдиха теми като оценка на въздействието, дейности за разпространение, както и до организационни въпроси по заключителната ...
Покана за Международната конференция за споделяне на добри практики
Заповядайте на международната конференция за споделяне на добри практики за иновативно образование по проекта Seeval, организирана от нас! Каним всички училищни директори, зам. директори и учители на 10 и 11 ноември 2022 г. в гр. Пловдив, за да: почерпите опит от водещите в сферата в България и чужбина; си поговорим за STEM подхода и социалното и емоционално образование; ...
STEAM школо под пара
ДИПКУ - Стара Загора заедно с ЧСУ "Българско школо", СУ "Емилиян Станев" - Велико Търново и Академия за родителите са организатори на събитието "STEAM школо под пара". Форумът ще постави на дневен ред темата за ефективната организация и използване на STEAM пространствата в училищата, за възможните подходи на работа в подобно пространство и за ...