ДИПКУ

На 01.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ефективното убеждаване - принципи и техники           На 08.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Език и стратегия на научното писане          

Всички статии в блога

Покана за обучение по проект SPICE
Dear candidates, The teacher training program consists of three sequential training phases described in the following link. Each type of training focuses on a spiral development of teachers’ understandings and skills for becoming an Inclusive STEAM educator. On the other hand, the CoP the mission is "Bringing together educators interested in fostering training and policy change in STEAM for a more inclusive educational system." Our ...
Първо съобщение - XXIV Международен педагогически форум
на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост” Първо съобщение В края на месец юни 2024 година ще се проведе XXIV Международен педагогически форум на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост“ Приоритетни направления: Равнопоставеност и благополучие в образованието Компетентностен подход в дигиталната епоха ...
ОБЯВА за подизпълнител по Европейски проект SpiCe
Търсят се оферти във връзка с избор на подизпълнител за извършване на услуги: превод на образователни материали създадени по международния проект “Специално образование STEAM академия”( SPECIAL EDUCATION STEAM ACADEMY – SPICE, 101056159 – SPICE – ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA), с договор 101056159 изготвен и подписан между Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура и Тракийски Университет, ДИПКУ. ...
Проведен краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“.
На 21.01.2024 г. В ДИПКУ при ТрУ-Стара Загора се проведе краткосрочен курс на тема „Приложение на STEAM-базираното обучение чрез Образователна стая на загадките“. В курса на обучение бяха разгледани теоритичните постановки на STEAM-базираното обучение, игровизацията в образованието и Стая на загадките. Бяха представени проекти и два сценария за интегриране на STEAM в Образовотелна стая на загадкитена тема: ,,Червената шапчица“ и ,,Ток и жици“. ...
Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ
Проф. Таня Танева е новоизбраният Директор на ДИПКУ при Тракийски университет. Изборът се състоя по време на Общото събрание на ДИПКУ на 15.01.2024 г. Проф. Танева е дългогодишен преподавател в структурите на Тракийски университет с управленски опит - ръководител на катедра "Обществени науки и бизнес езиково обучение" на Стопански факултет, главен секретар на университета (2011-2019) и председател на важни комисии, включително по информационна ...