Всички статии в блога

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“
Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на ДИПКУ 1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогика на обучението по математика (STEAM в ОМ)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един, със срок 2 м. ...
Фестивал на знанието
На 15.04.2022 г. в централната част на гр. Стара Загора, по продължението на пешеходната алея на бул. Цар Симеон Велики се проведе представяне на Тракийски университет – дейността на всички основни звена. Посетителите на шатрата на ДИПКУ, Тракийски университет имаха възможност да се запознаят с най-актуалните възможности за следдипломни квалификации за педагогически специалисти – краткотрайни и дългосрочни обучения, участие в международни ...
Среща на пилотните училища в България по проект SEEVAL
На 31.03 и 01.04 в хотел Армира, Старозагорски минерални бани, се проведе среща на пилотните училища в България по проект СИЙВАЛ - Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Училищата включени в проекта са СОУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора, СОУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора, ОУ „Стефан Караджата“, гр. Добрич, ОУ „Никола Вапцаров“, с. Широка лъка, НУ „Ц. ...
Конкурс „Моята добра STE(A)M практика“ организиран от ДИПКУ – Стара Загора
STE(А)М обучението в последните години навлиза с все по-бързи темпове в българското образование. Този подход съчетава теорията и практика, като учениците се подготвят за реалния живот. STE(А)М обучението спомага за повишаване на интереса на учениците към природните науки, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката. Конкурсът се провежда в следните категории: ...
ПОКАНА за XXII Международен педагогически форум
Екипът на ДИПКУ - Стара Загора има удоволствието да Ви покани на XXII Международен педагогически форум на тема „Човешките ценности и виртуалните предизвикателства в образованието”. Събитието ще се проведе на 24 - 26 юни 2022 г. в курортен комплекс Албена. Поради огромния интерес, броят на местата за настаняване на участниците беше удвоен. Към момента всички те са заети и записванията са преустановени. ...