ДИПКУ

На 22.06.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ритъм и игровизация при деца и ученици със СОП           На 25.06.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Работа с юноши: Адлериански подход          

ВАЖНО - подаване на документи за III ПКС
Уважаеми колеги,
документи за кандидатстване за 3 ПКС през м. декември 2023 г. ще се приемат до 20.12.2023 г. (включително). Всички запитвания след 20.12.2023 г. ще се обработват и разглеждат от комисия през м. януари 2024 г.