ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Предстоящи присъствени и онлайн обучения
Присъствени обучения:

1. Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение - 22.04.2023 г. в STEAM центъра на ДИПКУ, гр. Стара Загора
В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани технологии за реализирането на STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM във всички степени на обучение
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Лаборатория на общуването - 17.06.2023 г. в ДИПКУ, гр. Стара Загора
Целите на тренинга са подобряване на взаимоотношения в колектива;
  • постигане по-високо ниво на емпатия у всеки участник в процеса на общуване между учители, родители, деца, ученици;
  • развиване на усета за разкриване на възможностите у всеки участник;
  • подобряване на процеса на общуване в личностен и професионален план
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.


Онлайн обучения
1. Авторитетът на учителя в приобщаваща и подкрепяща среда - 23.04.2023г.
Обучението е интерактивно и включва реално приложими техники, позволяващи на учителя по ненасилствен начин да изгради своя авторитет пред учениците. Разглеждат се социално-психологичните аспекти на властта, която учителят може да придобие, както и начините за нейното придобиване.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Облачните технологии в помощ на учителя - 14.05.2023г.
Участниците в курса се запознават с възможностите на Google Workspace и Office 365. С помощта на инструментите на Google и Microsoft Teams за образованието учителите могат да организират учебния процес в удобна електронна форма, да създават и проверяват задания, да разпространяват съобщения, да организират учебния график, да споделят файлове и да работят синхронно с тях и др.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

3. Подходът Майндфулнес-път към осъзнато учене - 21.05.2023г.
Обучителният курс „Майндфулнес-път към осъзнато учене ” запознава учителите с теоретични и практически дейности за приложенията на метода „Майндфулнес“. Целта е повишаване на знанията и уменията им да организират учебната среда и обучителния процес с готовност за подобряване на когнитивните умения на учениците.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

4. Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужд език, чрез използване на електронни ресурси - 20-21.05.2023г.
Преподавате по чужд език и на учениците им доскучава? Имате учебно съдържание, което е необходимо да предадете, но срещате съпротива в клас? Смятате, че не постигате нужните образователни цели? Ако и на един от тези въпроси отговорът ви е „да“, то това обучение е точно за вас!Какво ще научите от курса?
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 85 лв.

5. "Екранни деца" / "Присъствени" деца - 28.05.2023 г.
В курса ще обменим информация за това : какво представлява екранната зависимост, къде е официализирана, какво се случва в мозъчните дялове, какво е нужно да знаем за речта, когницията, състоянията на безтелесност:, ще обърнем внимание на стимулите и същността на процеса „учене“ от невробиологична гледна точка.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.