ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Лаборатория на общуването  

Лаборатория на общуването 0
код: 3189
Описание:Целите на тренинга са подобряване на взаимоотношения в колектива;
-    постигане по-високо ниво на емпатия у всеки участник в процеса на общуване между учители, родители, деца, ученици;
-    развиване на усета за разкриване на възможностите у всеки участник;
-    подобряване на процеса на общуване в личностен и професионален план
Чрез практическите упражнения участниците
-    развиват умения за наблюдение на човешките проблеми от различни гледни точки,
-    откриват източниците и пречките за трудностите, проблемите и неуспехите;
-    развиват умения за взаимно сътрудничество;
-    осъзнават собственото си влияние върху другите;
Предназначение: За учители от всички видове и степени на учебните заведения
Дата на провеждане: 28.10.2023 г. - 09.00 ч.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС