ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Проучване по Teaching ADHD Children (TAC)
Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание възможност за участие в проучване, част от Европейски проект, финансиран по програма Еразъм +. Teaching ADHD Children (TAC) е европейски изследователски проект, който има за цел да предостави на учителите в началните и средните училища специално разработени интервенции за успешна подкрепа и обучение на деца със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ). Повече информация за проекта, може да намерите тук: teaching-adhd-children.eu
Можете да попълните анонимното проучване за информация и нагласи сред учители и бъдещи педагози, последвайки следния линк:dcueducation.fra1.qualtrics.com За да отговорите на въпросника е необходимо да имате стабилна връзка с интернет и около 30 минути.
В знак на благодарност за отделеното време и споделения опит, предлагаме на участниците попълнили анкетата и съпътстващия формуляр forms.gle ваучер на стойност 20 лв. за краткосрочен курс, организиран от ДИПКУ в периода до 16.03.2023 г.