ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение  

Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение 0
код: 3146
Този продукт вече не се предлага
Описание:
В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани технологии за реализирането на STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM във всички степени на обучение
За повече информация
Дата на провеждане: 22.04.2023 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора - STEAM център
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.