ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Авторитетът на учителя в приобщаваща и подкрепяща среда  

Авторитетът на учителя в приобщаваща и подкрепяща среда 0
код: 3191
Този артикул вече не се предлага
Описание: Обучението е интерактивно и включва реално приложими техники, позволяващи на учителя по ненасилствен начин да изгради своя авторитет пред учениците. Разглеждат се социално-психологичните аспекти на властта, която учителят може да придобие, както и начините за нейното придобиване.
Предназначение: Курсът е предназначен за учители, директори, педагогически съветници и училищни психолози.
Дата на провеждане: 23.04.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.