ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Авторитетът на учителя в приобщаваща и подкрепяща среда  

Авторитетът на учителя в приобщаваща и подкрепяща среда 0
код: 3191
Този продукт вече не се предлага
Описание: Обучението е интерактивно и включва реално приложими техники, позволяващи на учителя по ненасилствен начин да изгради своя авторитет пред учениците. Разглеждат се социално-психологичните аспекти на властта, която учителят може да придобие, както и начините за нейното придобиване.
Предназначение: Курсът е предназначен за учители, директори, педагогически съветници и училищни психолози.
Дата на провеждане: 23.04.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.