Предстоящи обучения
1. Портфолиото - надежден инструмент за атестация на учителите
Начало: 04.06 и 18.06.2022 г.
Атестирането е сравнително ново явление за българското училище, което се въвежда с цел, да не се прилага повече принципът „заплащане на калпак“. Пазарът изисква да се намери нов начин за оценка на преподавателската дейност, а световният опит показва, че един надежден инструмент за измерване на количеството и качеството на учителската дейност е портфолиото, което представлява сбирка от документи и продукти, които дават информация за работата и професионалното развитие на учителя.

2. Подходът Майндфулнес - път към осъзнато учене
Начало: 14.05.2022 г.
Защото- бихме могли да го прилагаме за обучение, терапия и подобряване на когнитивните умения.
Как - като работим с източника на проблема, вместо със симптомите.
Къде-в клас, у дома, навсякъде!

5. STEAM обучение - същност, методи, технологии и инструменти
Начало: 12.06.2022 г.
Разглежда се същността на STEM обучението, STEM методи и иновативни форми за развитие на потенциала на учениците. Учителите се запознават със STEAM рамката на урока и планиране му. Акцентът на обучението са практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM обучение във всички степени на обучение.

4. Компютърна анимация - първи стъпки
Начало: 23.10.2022 г.
В курса се разглеждат основните видове анимацията и нейното приложение в обучението. Прави се преглед на най-често използваните програми за създаване на анимации. Практическата част на курса се базира върху създаването на 2D анимации с безплатен софтуер (по-специално работата на принципа кадър по кадър), която намира широко приложение в учебните часове и в дейности, свързани със STEAM - базираното обучение, ИКТ и други учебни предмети.