Подготвителни курсове за II и I ПКС
Подготвителните курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен се организират и провеждат изцяло онлайн. Занятията са в неучебни и почивни дни. Основната им цел е да подготвят кандидатите за успешно преминаване през процедура за придобиване на съответната ПКС.

Подготвителните курсове за 2 ПКС се организират и провеждат целогодишно. В рамките на обучението се дискутират теоретичните и практически аспекти на диагностичните изследвания. Фокусът е насочен към диагностика на характеристиките на дидактичния тест, диагностика на знанията и уменията на учениците, диагностика на учебно съдържание, оценка на нагласите, психологически измервания в училище и детската градина. Всички участници получават материали в зависимост от спецификата на избраната от тях тема, както и консултант, с който да се съветват при разработване на диагностичната процедура за придобиване на втора ПКС.
Подходяща за всички учители и специалисти, заемащи длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.
занятия: 3 дни
Квалификационни кредити: 2
Цена: 320 лв.


Подготвителните курсове за I ПКС се организират и провеждат целогодишно. Майсторските класове са интерактивна форма за обучение на учители, чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Основната цел на курса е подготовка на кандидатите за успешното им представяне и придобиване на 1 ПКС. На участниците се предоставят материали и насоки, необходими им в писането на разработката. Освен това, имат възможност да ползват консултант за целия период на подготовка, включително и при разработването на публикациите.
Подходяща за всички учители и специалисти, заемащи длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.
занятия: 5 дни
Квалификационни кредити: 4
Цена: 390 лв.

За допълнителна информация можете да се свържете с Ивелина Енчева - експерт ПКС и СДК
тел. 042/ 617 446, 0882 473 101
e-mail: i.encheva [аt] dipku-sz.net
и
Севдалина Кирчева - административен секретар
тел. 042/ 617 452, 0882 473 212
e-mail: s.kircheva [аt] dipku-sz.net
задвижвано
от bgERP