ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

Подготвителни курсове за II и I ПКС
Подготвителните курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен се организират и провеждат изцяло онлайн. Занятията са в неучебни и почивни дни. Основната им цел е да подготвят кандидатите за успешно преминаване през процедура за придобиване на съответната ПКС.

Подготвителните курсове за 2 ПКС се организират и провеждат целогодишно. В рамките на обучението се дискутират теоретичните и практически аспекти на диагностичните изследвания. Фокусът е насочен към диагностика на характеристиките на дидактичния тест, диагностика на знанията и уменията на учениците, диагностика на учебно съдържание, оценка на нагласите, психологически измервания в училище и детската градина. Всички участници получават материали в зависимост от спецификата на избраната от тях тема, както и консултант, с който да се съветват при разработване на диагностичната процедура за придобиване на втора ПКС.
Подходяща за всички учители и специалисти, заемащи длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.
занятия: 3 дни
Квалификационни кредити: 2
Цена: 320 лв.


Подготвителните курсове за I ПКС се организират и провеждат целогодишно. Майсторските класове са интерактивна форма за обучение на учители, чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Основната цел на курса е подготовка на кандидатите за успешното им представяне и придобиване на 1 ПКС. На участниците се предоставят материали и насоки, необходими им в писането на разработката. Освен това, имат възможност да ползват консултант за целия период на подготовка, включително и при разработването на публикациите.
Подходяща за всички учители и специалисти, заемащи длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.
занятия: 5 дни
Квалификационни кредити: 4
Цена: 390 лв.

За допълнителна информация можете да се свържете с Ивелина Енчева - експерт ПКС и СДК
тел. 042/ 617 446, 0882 473 101
e-mail: i.encheva [аt] dipku-sz.net
и
Севдалина Кирчева - административен секретар
тел. 042/ 617 452, 0882 473 212
e-mail: s.kircheva [аt] dipku-sz.net
задвижвано
от bgERP