ДИПКУ

На 17.06.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Лаборатория на общуването           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Подготвителни курсове за II ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Педагогическа диагностика - елемент от емпиричните педагогически изследвания

код: 110000
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения,които ще участват в процедури за придобиване на втора професионално-квалификационна степен през 2024 г. Курсистите се запознават с изискванията за подготовка и придобиване на II ПКС. Обсъждат се структурата и изискванията на диагностичната процедура, която трябва да направят. Обучението ще стартира през есента на 2023 г.
Подалите запитване желаещи, да очакват уведомителен имейл за начало на занятията, не по-рано от месец октомври 2023 г.