Подготвителни курсове за II ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

код: 3333
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Квалификационни кредити: 2
Предназначение: За учителите, които ще участват в процедури за придобиване на втора професионално-квалификационна степен през 2022 г.