XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“
На 24.06-25.06.2021 г. се проведе XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, при засилен интерес.
Първият ден онлайн учители от цялата страна споделиха добри практики в областта на образованието – от детската градина до горен училищен курс.
2-jpg-a7h0
Вторият ден в пленарната сесия взеха участие:
- Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине от Литва на тема: „Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти.“
- Елена Вадимова, Център за проектно творчество «Старт-ПРО» Московски Градски Педагогически Университет на тема: „Старт Про“
- доц. д-р Венета Узунова на тема: Приложни измерения на социално-емоционалното учене
- ас. Вера Тодорова сподели опитът по проект SEEVAL (Social and emotional education - building inclusive schools and ownership of values) 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN
- Иглика Ангелова, КАИТ представи темата: "Проектите и мрежите – форма на квалификация за учители"
По време на форума бяха обсъдени и теми свързани с емоционална емпатична проксимална учебна образователна среда; 33 нюанса синьо – приложна наука: Проектният експеримент, провокация и форма за кариерно ориентиране за средношколци – демонстрация и методика; Атмосфера Бъдеще в обучението по науки: Добри практики – роботика, мехатроника, науки; Филм Сесия „Малките правят наука“ – резултати от Детска конференция по различни експерименти.; Медийната грамотност в обучението по точни науки (НТИМ); Асоциация за кариерно развитие и обучение и Център за кариерно развитие, Тракийски университет; Работилница по Арттерапия; STEM - ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО - STEАM експерименти и демонстрации за малки и големи.

2757-jpg-yfxa
2759-jpg-29sq