ДИПКУ

На 24.09.2021 г. се проведе поредната Европейска нощ на учените, пълен запис на събитията може да намерите тук                  На 23.10.2021 г. ще се проведе курс Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)

График за сесия 2021
Уважаеми колеги,
графикът за провеждане на събеседванията за 5 ПКС, писмените изпити за 4 ПКС и защитите за 2 и 1 ПКС е готов. Подробна информация е качена в платформата на ДИПКУ. Всеки кандидат може да провери персоналния си график, както и виртуалната зала, към която е необходимо да се присъедини в деня на изпита или защитата.
За по-лесна ориентация, как да проверите своя график, вижте следните указания.