График за сесия 2021
Уважаеми колеги,
графикът за провеждане на събеседванията за 5 ПКС, писмените изпити за 4 ПКС и защитите за 2 и 1 ПКС е готов. Подробна информация е качена в платформата на ДИПКУ. Всеки кандидат може да провери персоналния си график, както и виртуалната зала, към която е необходимо да се присъедини в деня на изпита или защитата.
За по-лесна ориентация, как да проверите своя график, вижте следните указания.