Подготвителни курсове за I ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Майсторски клас "Иновационни практики в образованието"

код: 2223
Предназначение: За учителите, които ще участват в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен през 2022 г.

Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Квалификационни кредити: 4