ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Документи за участие в процедурата за придобиване на първа ПКС се подават от 01 юни до 31 юли на календарната година.
Сесията за придобиване на първа ПКС се провежда по график от 15 септември до 15 ноември на съответната година съгласно Наредба 15/22.07.19.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА ПКС Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.;
 • да притежавате свидетелство за втора ПКС най-рано от предходната календарна година или по-рано;
 • да нямате наложено наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;
 • да притежавате удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации по чл. 43 и/или чл. 50 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. с обща продължителност не по-малко от 48 академични часа (3 квалификационни кредита);
 • да сте подготвили писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата си практика или с управление на образованието, с минимален обем 60 стандартни машинописни страници основен текст.;
 • да имате поне две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание, публикувани в рамките на последния атестационен период.

   
2. Да се запишете в подготвителен курс (ако желаете).

3. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да се вижда, че заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
 • удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията с обща продължителност не по-малко от 48 академични часа (3 квалификационни кредита);
 • свидетелство за придобита втора ПКС;
 • писмената разработка;
 • две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка.

   
Ако вече имате създаден профил в платформата на ДИПКУ не е необходимо да сканирате всички документи. Влезте в профила си и преминете към стъпка 4. Всички данни, които сте попълвали и документи, които сте подавали се пазят и автоматично ще се заредят във формуляра.

4. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 150 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.