Метафората като терапевтичен подход за активен и щастлив живот  

Метафората като терапевтичен подход за активен и щастлив живот 0
код: 3152
Описание на обучението: Обучението е практико-приложно. Доказано е, че съществува връзка между метафорите и неврокогнитивните процеси в мозъка. Познанието на метафорите, които използват клиентите, подпомага целенасоченото активиране на тези области. Обучението се фокусира върху употребата на метафорите като интервенция за различни клинични проблеми, които се срещат при работата с индивидуални клиенти, двойки, семейства в различните среди. Обучението представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения. Участниците ще имат възможност да придобият и упражняват нови умения.
За кого е предназначено обучението?
Обучението е подходящо за училищни психолози и педагогически съветници, психотерапевти, студенти по медицина, за всеки който има интерес към творческата сила на човешкото съзнание.
С какво ще Ви бъде полезно обучението?
1.    Разграничаване на метафоричната от буквалната реч
2.    Назовете предимствата на метафоричната реч
3.    Идентифициране на клишета (сухи метафори) в ежедневието
4.    Създаване на нови уникални метафори
5.    Свързване на собствени метафори със специални характеристики на психологическото движение
6.    Идентифициране на начините, по които метафорите и движението са неврокогнитивно свързани
7.    Промяна на метафорите, за развиване на по-социално полезно и по-здравословно движение
8.    Намиране на начините, чрез които метафорите могат да бъдат използвани в личния и професионалния живот
За обучителя: д-р Марина Блувщейн е клиничен психолог, семеен терапевт. Д-р Блувщейн е директор на Център за развитие на знания и практики в областта на адлерианската психология, Университет Адлер, САЩ и дипломат на Адлерианската психология, член на управителния съвет на Северно-американското общество по индивидуална психология (NASAP), Президент на Международната асоциация по индивидуална психология (IAIP), част от академичния състав на ИКАСИ, автор и редактор на Списанието по Индивидуална психология (Journal of Individual Psychology) и Списанието по Хуманистична психология (Journal of Humanistic Psychology) и Списанието по феминистка семейна терапия (Journal of Feminist Family Therapy). Тя е университетски преподавател и директор на Център по адлерианска практика и знание в Университет Адлер (Чикаго, САЩ). Автор е на множество статии, редактор е на три книги и е гостувала с обучения в много страни включително Ямайка, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Индия, Израел, Китай, Индия, Израел, Япония, Южна Корея, Украйна и Канада. Това е второто посещение на проф. Блувщейн в България.
Забележка: обучението се провежда на английски език, като е осигурен превод на български език.
Дата на провеждане: 08.02.2023 г.
Форма: присъствена - МГ "Д-р Петър Берон" гр. Варна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Полето "ваучер" при регистрация не е задължително за попълване. При липса на "ваучер", попълнете "не".
Цена
80,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС