Силата на човешката креативност в ситуации на обезсърченост в класната стая  

Силата на човешката креативност в ситуации на обезсърченост в класната стая 0
код: 3151
Описание: Обучението ще разгледа трудните и обезсърчаващи ситуации, пред които са изправени учители, педагогически съветници, психолози при работата си с деца/ученици и родители. Участниците ще се научат да идентифицират признаците на обезсърчаване и ще се упражнят при откриване и активиране на собствената си креативност за справяне с обезсърчаване.
За кого е предназначено обучението?
Обучението е подходящо за педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници и всички, които имат интерес към темата за окуражаването.
С какво ще Ви бъде полезно обучението?
1.    Определяне на мястото на куража в рамките на личностното развитие, през призмата на адлерианската психология
2.    Изброяване на последствията от обезсърчаване през целия живот и в различните социални ситуации, както и различните патологии в следствие на обезсърчаване
3.    Откриване на начини за насърчаване на обезкуражени деца/ученици
4.    Упражнение на умения за създаване на окуражаваща класна стая/среда
5.    Идентифициране на личното ни обезсърчаване в професионален, личен аспект като част от неуспехите на учениците в училище.
6.    Идентифициране на начини за окуражаване и овластяване на себе си и околните.
За обучителя: д-р Марина Блувщейн е клиничен психолог, семеен терапевт. Д-р Блувщейн е директор на Център за развитие знания и практики в областта на адлерианската психология, Университет Адлер, САЩ и дипломат на Адлерианската психология, член на управителния съвет на Северно-американското общество по индивидуална психология (NASAP), Президент на Международната асоциация по индивидуална психология (IAIP), част от академичния състав на ИКАСИ, автор и редактор на Списанието по Индивидуална психология (Journal of Individual Psychology) и Списанието по Хуманистична психология (Journal of Humanistic Psychology) и Списанието по феминистка семейна терапия (Journal of Feminist Family Therapy). Тя е университетски преподавател и директор на Център по адлерианска практика и знание в Университет Адлер (Чикаго, САЩ). Автор е на множество статии, редактор е на три книги и е гостувала с обучения в много страни включително Ямайка, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Индия, Израел, Китай, Индия, Израел, Япония, Южна Корея, Украйна и Канада. Това е второто посещение на проф. Блувщейн в България.
Обучението е на английски език с осигурен превод
Дата на провеждане: 07.02.2023 г.
Форма: присъствена - МГ "Д-р Петър Берон" гр. Варна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Полето "ваучер" при регистрация не е задължително за попълване. При липса на "ваучер", попълнете "не".
Цена
80,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС