ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Първото присъствено STEM обучение
След две онлайн обучения на тема „STEM обучение в детската градина – стъпка напред към бъдещето“, на 12.06.2021 г. екипът на ДИПКУ проведе и първото присъствено STEM обучение с учителите от начален и прогимназиален етап на тема „STEM обучение – същност, методи, технологии и инструменти“. Освен теоретичната основа на STEM обучението, бяха представени различни експерименти, роботите Code-a-Pillar и Mind Designer, и техните възможности за кодиране, чертане на геометрични фигури и интерактивна игра с танграми, микроконтролерна платка ARDUINO и виртуална лаборатория NOVA5000. Учителите активно участваха и в две STEM предизвикателства.
На 26.06.2021 г. предстои поредното онлайн обучение свързано със STEАM. За повече информация последвайте линка.
IMG-caca7db5cd90261c750aad1fede901bf-V-jpg-135q
20210612-132902-jpg-ocjc
20210612-135211-jpg-d15j