ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи  

STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи 0
код: 2640
Този продукт вече не се предлага
В курса се представят същността на STEАM обучението, съпоставка между STEАM и традиционния подход към образованието и ползите за децата от внедряването на STEАM обучението. Ще бъдат споделени добри практики и възможности за реализиране на STEАM обучение в начална степен
Обучението е подходящо за учителите в начална степен.
Начало: 11.09.2021    
Форма: Онлайн
Краен срок за записване и плащане на таксата: 06.09.2021    
Кредити: 1 бр.