ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Покана за Педагогически форум 2021 г.
Уважаеми колеги,

Екипът на ДИПКУ ви кани да присъствате на XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г.
Желание за участие във Форума като презентатори и/или слушатели заявете, като попълните формата тук.
Заради епидемиологичната обстановка местата за присъствените събития на 25.06 (петък) са ограничени.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ФОРУМА

24.06.2021
Онлайн сесия
Линк за присъединяване: meet.google.com/bsq-jnnd-hwq

Водещи: ас. д-р Маргарита Славова, ас. д-р Николай Атанасов

15.00 ч. Откриване

15.00-15.05 ч.     Официално приветствие
доц. Дончо Донев, зам.-директор ДИПКУ - Тракийски университет

15.05-15.10 ч.     Представяне на съпътстващите събития на XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“
ас. Мария Желязкова, ДИПКУ - Тракийски университет

15.10-15.25 ч.    Mental Health + и Empower Me
Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието

15.25-15.40 ч.     Пространства за STEM обучение в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Смилян
Лиляна Балийска - директор, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Смилян

15.40-15.55 ч.    Мрежа „Хлебни къщи - замесено с любов“
Ралица Игнатова

15.55-16.10 ч.    СТЕМ направление и мини проекти за емоционална интелигентност и ценностно отношение в детската група- предизвикателствата пред педагога
Галя Милкова - директор на ДГ Зорница, гр. Хасково

16.10-16.25 ч.     Въздух
Рая Енчева и Мария Кузманова, ДГ „Светлина“, гр. Стара Загора

16.25-16.40 ч.    Уникалните сгради на Стара Загора – една скрита геометрия
Стефка Кочева, старши учител по математика и ИТ, II ОУ "П.Р.Славейков", гр. Стара Загора

16.40-16.55 ч.     Валдорфски елементи в обучението във втори клас
Екип от учители във 2 д клас, СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново: Биляна Бонева, Ана Лалева, Боряна Илиева, Йордан Цветанов

16.55-17.10 ч.    Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда
Мариела Георгиева, СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново

17.10-17.25 ч.     Подобряване качеството на образователно-възпитателният процес с цел мотивиране на учениците от уязвими групи да продължат образованието си в по-горна степен.
Пеньо Дичев, директор ОУ „ Черноризец Храбър“ с.Крушаре

17.25-17.40 ч.    Моят дом е моето училище
Женя Георгиева, директор ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря
17.40- 17.55 ч.     Всичко започва от детството
Галина Недева, ДГ "Кремена" гр. Пловдив

18.00 ч. Закриване на онлайн сесията

    
25.06.2021
ДИПКУ – Стара Загора, ул. „Армейска“ 9
09.00 – 09.30 ч. Регистрация

09.30 – 10.00 ч. Откриване
 
10.00 – 12.00 ч. Пленарна сесия (втори етаж)
 • Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти
  Юргита Ватиекуниене (Jurgita Vaitiekuniene) Panevėžio rajono švietimo centrasи и Инга Жилинскине (Inga Zilinskiene, PhD) Mykolas Romeris University – Литва
 • Старт Про
  Елена Вадимова, Център за проектно творчество «Старт-ПРО» Московски Градски Педагогически Университет
 • Приложни измерения на социално-емоционалното учене
  доц. д-р Венета Узунова - – ДИПКУ, Тракийски университет;
  Опитът по проект SEEVAL (Social and emotional education - building inclusive schools and ownership of values) 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN
  ас. Вера Тодорова – ДИПКУ, Тракийски университет
 • Проектите и мрежите – форма на квалификация за учители
  Иглика Ангелова, КАИТ

   
12.00 – 12.30 ч. Почивка

12.30 – 17.00 ч. ОТКРИТИ ВРАТИ:

Зала 208 (втори етаж) ОТВОРЕНА НАУКА - ДЕЦАТА, ТАЛАНТИТЕ И БЪДЕЩЕТО
 • 12.30 – 13.15 ч.
  Емоционална емпатична проксимална учебна образователна среда
  Юргита Ватиекуниене (Jurgita Vaitiekuniene) Panevėžio rajono švietimo centrasи и Инга Жилинскине (Inga Zilinskiene, PhD) Mykolas Romeris University – Литва

   
 • 13.15 – 14.15 ч.
  33 нюанса синьо – приложна наука: Проектният експеримент, провокация и форма за кариерно ориентиране за средношколци – демонстрация и методика – Полигон Старт Про
  Аксана Василиева и екип

   
 • 14.30 – 16.30 ч.
  Атмосфера Бъдеще в обучението по науки:
  • Добри практики – роботика, мехатроника, науки;
  • Филм Сесия „Малките правят наука“ – резултати от Детска конференция по различни експерименти.

    
Зала 2 (партер)
 • 13.30 – 16.30 ч.
  Медийната грамотност в обучението по точни науки (НТИМ)
  Асоциация за кариерно развитие и обучение и Център за кариерно развитие, Тракийски университет

   
Зала 308 (етаж 3)
 • 13.30 – 14.30 ч.
  Работилница по Арттерапия
  Мария Иванова, консултант по арттерапия

   
STEM център (партер) STEM - ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО
 • 13.00 – 17.00 ч.
  STEАM експерименти и демонстрации за малки и големи

   
17.30 ч. Закриване на Форума