ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Конкурси Нощ на учените 2021
Тракийски университет, Стара Загора заедно с над 300 европейски университета за пореден път ще бъде организатор на Европейската нощ на учените 2021. Събитията ще се проведат на 24.09.2021 г. в Регионална библиотека “Захарий Княжески”.
Имаме удоволствието да Ви поканим чрез вашите ученици да участвате в следните конкурси:

  • Конкурс за изработване на макети: Тема: „Енергоспестяващи системи и приложение на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ) в бита и промишлеността”.
Макетите могат да се изработят от материали по преценка на участника. Размерът на макета да е не по – голям от 80 / 60 / 40 см. Отклонения се приемат до 10 %.
Готовите макети изпращайте на посочения по–долу адрес. Можете да изпращате снимки или видео от работни моменти и крайния резултат от изработването на следния линк.

  • Конкурс за оригинална хранилка за птици от еко материали.
Напоследък подхранването по този начин става все по-популярно и това е възможност да се грижим за птиците и да им се любуваме, без те да бъдат затваряни в клетки.Поставянето на хранилки на терасите и прозорците по дворовете на училища, детски градини и паркове ще привлече птиците по-близо до наблюдателите и така освен, че ще им помогне да преживеят, ще ги направи по-лесни за наблюдение. Изпращайте снимки или видео от работни моменти и крайния резултат от изработването на готовите хранилки на следния линк.

  • Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий) на тема „Човекът - част от природата”. Изпращайте творбите си тук

     
  • Конкурс за мултимедийни продукти: Красиви природни обекти в България.
В конкурса се предвижда разработване на мултимедийни продукти (презентации, клипове, заснети с налична техника и др.) по темата. В него могат да участват деца, ученици от 1-ви до 12-ти клас и възрастни, като при най-малките се насърчава партньорството с родителите. Задачата е да се заснемат интересни природни обекти, при тяхното посещение (проучване), като заснетия материал се придружи от научно описание. Целтът е обогатяване на познанията по природни науки, обогатяване представата за природата и нейното опазване.
Изпращайте творбите си тук


Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество. Най-добрите продукти ще бъдат презентирани и наградени в нощта на учените.

Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 17 септември 2021 г., 15:00 часа за класиране от жури на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203, или на посочените по-горе линкове.

Отличените от журито продукти ще бъдат представени и наградени на 24.09.2021 г. по време на Европейската нощ на учените в Регионална библиотека “Захарий Княжески”. Участниците ще получат грамоти или сертификати за участие в конкурс по международен проект.
Очакваме, съдействието Ви за участие на ученици от повереното ви училище в конкурсите.
Допълнителна информация и въпроси на е-mail: ekip [аt] dipku-sz.net или на тел. 042 61 74 52 и 0887160413.