Статии в "Добри практики"

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (ОГРДВ)
ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА ОТНОСНО ПОДХОДИТЕ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО – СХОДСТВАТА, РАЗЛИЧИЯТА, ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОБЛАСТИТЕ НА ИНОВАЦИЯ В ЦЯЛА ЕВРОПА Докладът на Eurydice публикуван от Европейската Комисия през 2019 поставя фокус върху това, че една от основните грижи на вземащите решения в Европейския съюз по отношение на разработването на политики за малки деца и техните семейства е да се гарантира достъпа до Образование и грижи в ранна ...
СЛОВУМ: думите имат сила. Бунтарска граматика за мъници.
Сайтът slovum.com се появи на бял свят през лятото на 2018 година. Създавам го аз, Маргарита Спасова, водена от стремежа да предложа на децата понятни обяснения на граматичните правила, наред с увлекателни примери и забавни интерактивни упражнения. И ето, три години по-късно се оказва, че дори най-заплетената граматическа категория може да се обясни с приказки, стихотворения и песни, ребуси или филмчета. ...
СЪВРЕМЕНЕН СВЯТ - ресурси и идеи за начални учители
Сайтът СЪВРЕМЕНЕН СЕВТ събира опита на Ивелина Митева-Белчева (начален учител) при работа в онлайн среда. В него има както готови материали, които могат да бъдат използвани, така и ресурси, позволяващи всеки сам да създаде електронни материали. С благодарност към Ивелина Митева-Белчева за споделения опит! ...