СЪВРЕМЕНЕН СВЯТ - ресурси и идеи за начални учители
Untitled-1-1-jpg-hbvw
Сайтът СЪВРЕМЕНЕН СЕВТ събира опита на Ивелина Митева-Белчева (начален учител) при работа в онлайн среда. В него има както готови материали, които могат да бъдат използвани, така и ресурси, позволяващи всеки сам да създаде електронни материали.
С благодарност към Ивелина Митева-Белчева за споделения опит!