ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

СЪВРЕМЕНЕН СВЯТ - ресурси и идеи за начални учители
Untitled-1-1-jpg-hbvw
Сайтът СЪВРЕМЕНЕН СВЯТ събира опита на Ивелина Митева-Белчева (начален учител) при работа в онлайн среда. В него има както готови материали, които могат да бъдат използвани, така и ресурси, позволяващи всеки сам да създаде електронни материали.
С благодарност към Ивелина Митева-Белчева за споделения опит!