ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (ОГРДВ)
Книгата представлява сборник с добри европейски практики за приобщаващо образование в детската градина. Тя цели да представи разнообразието от подходи, които се използват в различните европейски държави и да предостави примери за вдъхновяващи практики и решения на съществуващите проблеми. За повече подробности относно резултатите от изследванията и за задълбочаване на гледната точка на интервюираните експерти, разширена версия на електронната книга е достъпна чрез уебсайта на Diversity+: http://diversity-plus.eu/; раздел „Инструментариум“. Хартата на Diversity+ има за цел да предостави практически насоки и препоръки за това как средата на ОГРДВ да стане по-приобщаваща.

EЛЕКТРОННА КНИГА