ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

НАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - КАК СЕ ФОРМИРАТ И КАК СЕ ПРОМЕНЯТ?
Автор: Ива Бонева
ISBN 978-954-338-270-5

Анотация: Нагласи на учителите към приобщаващото образование. И защо това е важно? Как се формират и как се променят или за дългия път от съпротива към овластяване” засяга проблематика с особено значение за съвременните политически, социално-педагогически и научно-изследователски търсения по посока на приобщаващото образование и приемането и работата с човешките различия. Темата е изключително актуална по посока на социалната справедливост и равния достъп до качествено образование. Авторът широкообхватно, компетентно и сензитивно проследява динамиката, структурните и съдържателни аспекти на проблематиката и предлага иновативна методика за изследване на социалните обстоятелства и социално-психологически фактори, които повлияват формирането на приобщаващите нагласи и компетентности на българските учители.
Направен е анализ на ефективността на българска програма за приобщаващо образование и са изведени изводи и контролен списък на бъдещи такива, свързани с промяна на нагласите.

Монографията може да изтеглите от тук