ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Тези кандидати могат да подават документи за придобиване на първа ПКС по всяко време на годината.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА ПКС СЛЕД ПРИДОБИТА ОНС “ДОКТОР” ИЛИ НС “ДОКТОР НА НАУКИТЕ” Е НЕОБХОДИМО

1. Да отговаряте на следните условия:
 • да заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.;
 • да имате най-малко две години педагогически стаж.
 • да сте защитили ОНС “Доктор” или НС “Доктор на науките” по педагогика, психология или научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

   
2. Да подготвите в MS Word или PDF следните документи:
 • трудова книжка (сканирайте заглавната и необходимите страници, за да се вижда, че заемате длъжност на педагогически специалист или длъжност по чл. 55, ал. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г.);
 • диплом за завършено висше образование и приложението към него. В случай, че сте завършили непедагогическа специалност и сте придобили впоследствие педагогическа правоспособност е нужно да сканирате и документа удостоверяващ, че притежавате такава);
 • диплом за ОНС “Доктор” или НС “Доктор на науките”;
 • автореферат от процедурата за придобиване на ОНС “Доктор” или НС “Доктор на науките”

   
Ако вече имате създаден профил в платформата на ДИПКУ не е необходимо да сканирате всички документи. Влезте в профила си и преминете към стъпка 3. Всички данни, които сте попълвали и документи, които сте подавали се пазят и автоматично ще се заредят във формуляра.

3. Да попълните формуляра, като приложите и сканираните документи.

След преглед на подадените документи, експерт ПКС ще се свърже с Вас на електронния адрес, който сте посочили. Плащането на таксата от 150 лв. се извършва след като документите Ви бъдат одобрени и получите потвърждение.