ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Администрация


Севдалина Кирчева

Административен секретар
9c6657cc-600-jpg-txlk
Образование: завършва специалност “Стопанско управление” във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
Професионален опит: работила като административен секретар в ПГЕ “Джон Атанасов” - Стара Загора. От 2007 г. е на настоящата длъжност в ДИПКУ.
Тел. 042/ 617 452, 0882 473 212
e-mail: s.kircheva [аt] dipku-sz.netУчебен отдел


Ивелина Енчева

Експерт ПКС и СДК
Ivelina-Encheva
Образование: завършва “Предучилищна педагогика” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
Професионален опит: работи като детски учител в няколко детски градини в Стара Загора. От 2017 г. е експерт в Учебен отдел на ДИПКУ.
Тел. 0882 473 101
e-mail: i.encheva [аt] dipku-sz.net


Марияна Георгиева

Експерт ПКС и СДК
M-Georgieva-1-jpg-e2c5
Образование: завършва “Социални дейности” в Тракийски университет, гр. Стара Загора
Професионален опит: От 1988 г. е част от екипа на ДИПКУ, като заема различни административни длъжности.
Тел. 0887160558
e-mail: m.georgieva [аt] dipku-sz.netНадежда Иванова

Експерт СДК
Nadezhda-Ivanova
Образование: магистър по “Международни икономически отношения” от Университет за национално и световно стопанство - София.
Професионален опит: от 2017 г. е експерт в Учебен отдел на ДИПКУ.
Тел. 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.netФинансово-стопански отдел


Венцислава Петрова

Отговорен счетоводител
Ventsislava-Petrova
Образование: магистър по “Счетоводство и контрол” от Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов.
Професионален опит: от 2009 г. е главен счетоводител на ДИПКУ.
Тел. 042/ 617 448, 0887 144 073
e-mail: v.petrova [аt] dipku-sz.net
Христина Христозова

Експерт "Труд и работна заплата и Човешки ресурси"
Hristina-Hristozova
Образование: завършва две бакалавърски програми “Счетоводство и контрол” и “Търговски бизнес и посредничество” в Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов. Магистър по “Макроикономика” от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
Професионален опит: Преди да се присъедини към екипа на ДИПКУ през 2019 г., работи като счетоводител в стопанския сектор, финансов контрольор в общинска администрация.
Тел. 042/ 617 447, 0887160055
e-mail: h.hristozova [аt] dipku-sz.net


Пламена Иванова

Sn-Plamena-Ivanova-JPG-cneo
Eксперт Информационно и техническо обслужване
Образование: завършва специалност “Икономическа информатика” в Икономически университет - Варна.
Професионален опит: работила като главен експерт по качество на обучението и акредитации в Тракийски университет - Ректорат. От 2022 г. е на настоящата длъжност в ДИПКУ.
Тел. 0887144776
e-mail: plamena.ivanova [аt] trakia-uni.bg