ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Администрация


Севдалина Кирчева

Административен секретар
Sevdalina-Kircheva
Образование: завършва специалност “Стопанско управление” във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
Професионален опит: работила като административен секретар в ПГЕ “Джон Атанасов” - Стара Загора. От 2007 г. е на настоящата длъжност в ДИПКУ.
Тел. 042/ 617 452, 0882 473 212
e-mail: s.kircheva [аt] dipku-sz.netУчебен отдел


Ивелина Енчева

Експерт ПКС и СДК
Ivelina-Encheva
Образование: завършва “Предучилищна педагогика” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
Професионален опит: работи като детски учител в няколко детски градини в Стара Загора. От 2017 г. е експерт в Учебен отдел на ДИПКУ.
Тел. 042/ 617 446, 0882 473 101
e-mail: i.encheva [аt] dipku-sz.net


Марияна Георгиева

Експерт ПКС и СДК
M-Georgieva-1-jpg-e2c5
Образование: завършва “Социални дейности” в Тракийски университет, гр. Стара Загора
Професионален опит: От 1988 г. е част от екипа на ДИПКУ, като заема различни административни длъжности.
Тел. 042/ 630 102, 0887160558
e-mail: m.georgieva [аt] dipku-sz.netНадежда Иванова

Експерт СДК
Nadezhda-Ivanova
Образование: магистър по “Международни икономически отношения” от Университет за национално и световно стопанство - София.
Професионален опит: от 2017 г. е експерт в Учебен отдел на ДИПКУ.
Тел. 042/ 630 102, 0887 160 012
e-mail: n.ivanova [аt] dipku-sz.netФинансово-стопански отдел


Венцислава Петрова

Главен счетоводител
Ventsislava-Petrova
Образование: магистър по “Счетоводство и контрол” от Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов.
Професионален опит: от 2009 г. е главен счетоводител на ДИПКУ.
Тел. 042/ 617 448, 0887 144 073
e-mail: v.petrova [аt] dipku-sz.net
Христина Христозова

Счетоводител-касиер, ТРЗ и ЛС
Hristina-Hristozova
Образование: завършва две бакалавърски програми “Счетоводство и контрол” и “Търговски бизнес и посредничество” в Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов. Магистър по “Макроикономика” от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
Професионален опит: Преди да се присъедини към екипа на ДИПКУ през 2019 г., работи като счетоводител в стопанския сектор, финансов контрольор в общинска администрация.
Тел. 042/ 617 447, 0887160055
e-mail: h.hristozova [аt] dipku-sz.net


Пламена Иванова

Sn-Plamena-Ivanova-JPG-cneo
Eксперт Информационно и техническо обслужване
Образование: завършва специалност “Икономическа информатика” в Икономически университет - Варна.
Професионален опит: работила като главен експерт по качество на обучението и акредитации в Тракийски университет - Ректорат. От 2022 г. е на настоящата длъжност в ДИПКУ.
Тел. 0887144776
e-mail: plamena.ivanova [аt] trakia-uni.bg